Divertimento musicale

Divertimento musicale

Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiadalo 5. marca 2019 regionálny výber interpretov inštrumentálnej hudby v priestoroch ZUŠ v Komárne. Vybraní uchádzači budú reprezentovať náš región na Krajskej postupovej súťaži a prehliadke v interpretácii inštrumentálnej hudby pod názvom Divertimento musicale 2019, ktorá sa bude konať 6. apríla 2019 v Topoľčanoch.

 

Propozície

 

Info.: Pavol Litauszki