Deti deťom

Deti deťom

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo dňa 16. apríla 2014 v priestoroch MsKS Komárno okresné kolo súťažnej prehliadky DETI DEŤOM 2014 . Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Nesúťažne vystúpili DSZ Hviezdička pri MŠ Kapitánova v Komárne. V súťažnej časti vystúpilo deväť detských speváckych zborov.

 

FOTOGALÉRIA


Výsledky – Malé zbory

 

       I.pásmo s pochvalou poroty – DSZ „ malých“ Schola Mariana s VJM v Komárne 

       I.pásmo               -- DSZ „ malých“ pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne

       II. pásmo             -- DSZ „ malých“ Škovránok pri ZŠ Pohraničná v Komárne

 II.  pásmo            -- DSZ „ malých“ Rozmarínka pri ZŠ Rozmarínová v Komárne

       III. pásmo            -- DSZ „ malých“ pri MsKS a ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne

 

 

Výsledky – Veľké zbory

 

       I. pásmo s postupom -- DSZ „ veľkých“ Schola Mariana s VJM v Komárne

       I. pásmo                   --  DSZ „ veľkých“ pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne

       II. pásmo                  -- DSZ  Margarétky pri ZŠ J.A. Komenského v Komárne     

       III. pásmo                 -- DSZ „ veľkých“ pri MsKS a ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne