Mládež spieva 2019

Mládež spieva 2019

Mládež spieva 2019 a úspech našich zborov

Na Krajskej postupovej súťaži a prehliadke detských speváckych zborov Mládež spieva 2019, ktorá sa konala 10. apríla 2019 v priestoroch Cisársko - kráľovskej jazdiarne v Nových Zámkoch pod organizačnou taktovkou novozámockého Regionálneho osvetového strediska, dosiahli dva spevácke zbory z Komárna vynikajúce výsledky. DSZ malých Schola Mariana získal zlaté pásmo a DSZ veľkých získal zlaté pásmo s pochvalou poroty a postupom na celoštátnu súťaž. Oba zbory pôsobia pri SCŠ Marianum v Komárne a vedie ich dirigentka Yvette Orsovics.

Gratulujeme speváckym zborom k dosiahnutým výsledkom a speváckemu zboru veľkých Schola Mariana želáme veľa úspechov na celoštátnej súťažnej prehliadke, ktorá sa bude konať 29. – 31. 5. 2019 v Prievidzi.

 

 

Deti deťom 2019 - okresná súťaž

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo 18. marca 2019 postupovú súťažnú prehliadku detských speváckych zborov Deti deťom 2019 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Komárne. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Nesúťažne vystúpili DSZ Hviezdička pri MŠ Kapitánova, DSZ Slniečko pri MŠ Lodná a DSZ Malý námorníček pri MŠ Mieru v Komárne. V súťažnej časti sa predstavilo päť malých DSZ a tri veľké DSZ. Na prehliadke sa zúčastnilo viac ako 320 detských spevákov.
Na podujatí boli ocenení aj tí, ktorí dlhoročne aktívne podporujú a rozvíjajú amatérsku kultúru a zborový spev. Eleonóra Hunčagová z Národného osvetového centra v Bratislave odovzdala poctu generálneho riaditeľa NOC Silvii Szalayovej za dlhodobú spoluprácu na úseku zborového spevu a hudby s Regionálnym osvetovým strediskom a prínos pre neprofesionálnu kultúru v regióne. Jozefovi Kazánovi bola Národným osvetovým centrom v Bratislave udelená Pocta Svätého Gorazda pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú metodickú a organizačnú činnosť a významný podiel na rozvoji zborového spevu v regionálnych podmienkach. Riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne, Viera Vlčková, udelila Ďakovný list riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Anne Vargovej za aktívnu podporu neprofesionálneho umenia a dlhoročnú úspešnú spoluprácu s ROS v Komárne a Eve Mádelovej za dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní postupovej súťaže speváckych zborov Deti deťom.
V Komárne je tradícia zborového spevu veľmi silná a vďaka zanieteným dirigentom a vedúcim speváckych zborov je stálou súčasťou nášho kultúrneho života.
Deti deťom je dlhoročnou súťažnou prehliadkou v oblasti zborového spevu, na ktorej sa zúčastňujú deti zo všetkých typov škôl. Na pódiu zaznievajú piesne v rôznych jazykoch (slovenčina, maďarčina, čeština, latinčina,...). Účinkovanie v speváckom zbore vytvára priestor pre poslucháčsku bázu vážnej hudby a orientáciu na kultúrne a duchovné hodnoty. Možnosť súťažiť vytvára pocit spolupatričnosti a priestor na zdokonaľovanie sa. Pre pedagógov je ideálnym priestorom na realizáciu pedagogicko-výchovných cieľov.
Poslaním prehliadky je prehlbovať talent a vzťah k hudbe, k jej krásam a dlhoročným tradíciám.
V každej dobe, aj v dnešnej, človek túži po peknej melódii, piesni, rozptýlení, ktoré ho odvádzajú od každodenného života. Práca v speváckom zbore a zborový spev je najkrajšia kolektívna disciplína, ktorá vychováva deti a mládež, cibrí talent, vkus, myslenie aj cítenie a rozvíja zmysel pre krásu. Cieľom prehliadky bolo podporiť tradíciu zborového spevu.
Odborná porota pracovala v zložení: Jozef Kazán, Silvia Szalayová a Katarína Čupková.
Prehliadka sa konala aj vďaka finančnému prispeniu Mesta Komárno. Zo súťažnej prehliadky pripravila reportáž aj RTVS (od 45:20).

 

Výsledková listina

Nesúťažne vystúpili:

DSZ Malý námorníček pri MŠ Mieru v Komárne

Dirigentka: Darina Czölderová

 

DSZ Slniečko pri MŠ Lodná v Komárne

Dirigentka: Oľga Egressyová

 

DSZ Hviezdička pri MŠ Kapitánova v Komárne

Dirigentka: Zlatica Libaiová

 

Súťažné vystúpenia malých DSZ:

Zlaté pásmo s pochvalou poroty

DSZ malých Schola Mariana pri CSŠ Marianum s VJM v Komárne

Dirigentka: Mgr. Orsovics Yvette, PhD.

 

Zlaté pásmo

DSZ malých pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne

Dirigentka: Mgr. Annamária Pfeiferlik

 

Zlaté pásmo

DSZ Škovránok pri ZŠ Pohraničná v Komárne

Dirigentka: Mgr. Alžbeta Kolláriková

 

Strieborné pásmo

DSZ malých pri ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne

Dirigentka: Kiss Gitta

 

Strieborné pásmo

DSZ Margarétky pri ZŠ J. A. Komenského

Dirigentka: Viera Harmatová

 

Súťažné vystúpenia veľkých DSZ:

Zlaté pásmo s pochvalou poroty

DSZ veľkých Schola Mariana pri CSŠ Marianum s VJM v Komárne

Dirigentka: Mgr. Orsovics Yvette, PhD.

 

Zlaté pásmo

DSZ veľkých pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne

Dirigentka: Mgr. Monika Juhász

 

Strieborné pásmo

DSZ veľkých pri ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne

Dirigent: Mgr. Lýdia Poláková 

 
 
 
 
 

Deti deťom 2019 - vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne uskutoční 18. marca 2019 súťažnú prehliadku detských speváckych zborov Deti deťom 2019 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Komárne.

Cieľom súťažnej prehliadky je rozvíjanie tradícií zborového spevu. Podujatie je určené pre detské spevácke zbory. Poslaním prehliadky je prehlbovať vzťah k hudbe a jej krásam. Deti nadobudnú nové vedomosti a skúsenosti v zborovom speve.

Poradný zbor na úseku zborového spevu sa uskutoční 6. marca 2019 v priestoroch ROS v Komárne o 13:30 hod.

Uzávierka prihlášok: 6. marec 2019

 

Propozície

Prihláška

 

Odporúčané skladby:

Horičky-zelenie-arr.-Z.-Mikula-pre-detský-zbor.pdf

Hymn-to-freedom-O.-Peterson-arr.-Z.-Mikula-pre-detský-zbor.pdf

Look-at-the-world-J.-Rutter-pre-detský-zbor.pdf

Náš-tatíček-arr.-Z.-Mikula-pre-detský-zbor.pdf

 

Info.: Pavol Litauszki