Deti deťom 2019 - uzávierka 6.3.2019

Deti deťom 2019 - uzávierka 6.3.2019

Regionálne osvetové stredisko v Komárne uskutoční 18. marca 2019 súťažnú prehliadku detských speváckych zborov Deti deťom 2019 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Komárne.

Cieľom súťažnej prehliadky je rozvíjanie tradícií zborového spevu. Podujatie je určené pre detské spevácke zbory. Poslaním prehliadky je prehlbovať vzťah k hudbe a jej krásam. Deti nadobudnú nové vedomosti a skúsenosti v zborovom speve.

Poradný zbor na úseku zborového spevu sa uskutoční 6. marca 2019 v priestoroch ROS v Komárne o 13:30 hod.

Uzávierka prihlášok: 6. marec 2019

 

Propozície

Prihláška

 

Odporúčané skladby:

Horičky-zelenie-arr.-Z.-Mikula-pre-detský-zbor.pdf

Hymn-to-freedom-O.-Peterson-arr.-Z.-Mikula-pre-detský-zbor.pdf

Look-at-the-world-J.-Rutter-pre-detský-zbor.pdf

Náš-tatíček-arr.-Z.-Mikula-pre-detský-zbor.pdf

 

Info.: Pavol Litauszki