COM - Dance 2019

So súhlasom Mestskej televízie v Komárne vám prinášame krátku reportáž z našej súťaže COM - DANCE 2019.