Čo s vami handričky?

Čo s vami handričky?

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, v rámci mesiaca úcty k starším, zorganizovalo dňa 20.10.2014 pre seniorov na Špitálskej ulici v Komárne tvorivú dielňu pod názvom „Čo s vami handričky“. Dielňa mala za cieľ naučiť obyvateľov domova ako si môžu z nepotrebných zvyškov látok vyrobiť nezvyčajnú dekoráciu. Vo fotogalérii môžete vidieť ako sa to seniorkám podarilo. 

FOTOGALÉRIA