Cineama 2020 - 18.08.2020 - NOVÝ TERMÍN!

Cineama 2020 - 18.08.2020 - NOVÝ TERMÍN!

Nový termín pre krajskú súťaž CIENAMA 2020

 

23. apríl mal byť pre CINEAMU tým dôležitým dňom, kedy sa malo rozhodovať o najlepších neprofesionálnych filmároch Nitrianskeho kraja. Dnešná situácia spojená s koronavírusom nám však neumožňuje robiť kultúrne podujatia pre verejnosť. Snažíme sa však myslieť pozitívne a stanovili sme si nový predbežný dátum verejného premietania a vyhodnotenia krajskej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2020. Pevne veríme, že sa v komárňanskom KINE TATRA stretneme 18. augusta 2020 o 9:00 hodine a spoločne strávime krásny filmársky deň.

 

Držme si palce a ostaňme zdraví!!!

 

A CINEAMA 2020 megyei verseny új időpontja

Április 23-a a CINEAMA azon legfontosabb napja lett volna, amikor döntés születik Nyitra megye legjobb amatőr filmeseiről. A koronavírussal kapcsolatos mai helyzet azonban nem teszi lehetővé a kultúresemények nyilvánosság felé való magvalósítását. Ennek ellenére igyekszünk pozitívan gondolkodni, így új előzetes időpontot határoztunk meg a CINEAMA 2020 elnevezésű megyei felmenő jellegű amatőr filmalkotás versenyének és seregszemléjének nyilvános filmvetítésére és kiértékelésére. Megyőződéssel hisszük, hogy a komáromi TATRA Moziban 2020. augusztus 18-án 9:00 órai kezdettel találkozunk és egy szép filmes napot töltünk együtt.

 

Szurkoljunk ehhez és maradjunk egészségesek!!!

 

 

CINEAMA 2020

 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje okresné kolo postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2020.

Súťažiaci sa môže prihlásiť do skupín podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku filmu.  Film nesmie byť starší ako 3 roky. Odporúčaný časový limit pre jednotlivé filmové diela je od 1 do 20 minút.

 

Súťažné kategórie

I. veková skupina: autori do 16 rokov

a. kategória: animovaný film

b. kategória: hraný film

c. kategória: reportáž a dokument

d. kategória: experiment a videoklip

e. kategória: minútový film

II. veková skupina: autori do 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl)

a. kategória: animovaný film

b. kategória: hraný film

c. kategória: reportáž a dokument

d. kategória: experiment a videoklip

e. kategória: minútový film

III. veková skupina: autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl)

a. kategória: animovaný film

b. kategória: hraný film

c. kategória: reportáž

d. kategória: dokument

e. kategória: experiment

f. kategória: videoklip

g. kategória: minútový film

 

Dôležité termíny:

Uzávierka odovzdávania prác:  20. marec 2020

Verejné premietanie a vyhodnotenie : 23 apríl 2020 o 10 00 hod. Kino TATRA

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto postupovej súťaže zúčastniť, prikladáme PROPOZÍCIE s potrebnými informáciami

Do súťaže sa prihlasuje už len ELEKTRONICKY na stránke Národného osvetového centra v Bratislave  https://www.nocka.sk/  v sekcii Súťaže a prehliadky – Cineama – Chcem sa prihlásiť - Nitriansky kraj – Komárno regionálne kolo.

 

 

 

CINEAMA 2020

 

A Komáromi Regionális Művelődési Központ meghirdeti a CINEAMA 2020 elnevezésű amatőr filmalkotások többfordulós versenyének és seregszemléjének járási fordulóját.   

Az egyes kategóriákba a film elkészítési évében elért életkor szerint lehet jelentkezni. A versenymű nem lehet 3 évnél régebbi. Az egyes filmalkotások javasolt időhatára 1-20 perc. 

 

Versenykategóriák

I. korcsoport: 16. életév alatti szerzők

a. kategória: animációs film

b. kategória: játékfilm

c. kategória: riport- és dokumentumfilm

d. kategória: kísérleti film és videoklip

e. kategória: egyperces film

II. korcsoport: 21. életév alatti szerzők (a filmművészeti főiskolák hallgatói és diplomásai kivételével)

a. kategória: animációs film

b. kategória: játékfilm

c. kategória: riport- és dokumentumfilm

d. kategória: kísérleti film és videoklip

e. kategória: egyperces film

III. korcsoport: 21. életév feletti szerzők (a filmművészeti főiskolák hallgatói és diplomásai kivételével)

a. kategória: animációs film

b. kategória: játékfilm

c. kategória: riportfilm

d. kategória: dokumentumfilm

e. kategória: kísérleti film

f. kategória: videoklip

g. kategória: egyperces film

 

Fontos időpontok:

A munkák leadási határideje: 2020. március 20.

Nyilvános filmvetítés és kiértékelés: 2020. április 23., 10 00 órakor, TATRA Mozi

A verseny iránt érdeklődők számára mellékeljük a szükséges információkat tartalmazó versenyszabályzatokat.

 

A versenybe már csak ELEKTRONIKUSAN lehet bekapcsolódni a pozsonyi Nemzeti Népművelési Központ honlapján https://www.nocka.sk/, az alábbi szekción: Súťaže a prehliadky – Cineama – Chcem sa prihlásiť - Nitriansky kraj – Komárno regionálne kolo.