Cineama 2019 - 24.4.2019

Cineama 2019 - 24.4.2019

Pozvánka na verejné premietanie - 24.4.2019

Všetkých milovníkov amatérskeho filmu radi privítame 24.4.2019 o 10:00 v komárňanskom kine Tatra na verejnom premietaní prihlásených príspevkov do súťaže CINEAMA 2019.  Predstavíme vám tvorbu amatérskych filmárov Nitrianskeho kraja.

Odborná porota si v tento deň „posvieti“ na všetky filmové príspevky a vyhlási najlepších tvorcov.

Súčasťou podujatia bude aj workshop pod názvom Filmovať je ľahké (vyhnime sa chybám) s lektorom Stanislavom Králikom, spolupracovníkom RTVS. Je tiež autorom dokumentov Zhrdzavené mesto, Feledi a mnohých iných. 

Vstup voľný!

 

 

 

 

 

CINEAMA 2019 - vyhlásenie okresnej súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje pre amatérskych filmárov okresu Komárno súťažnú prehliadku amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2019.

Uzávierka odovzdania prác do súťaže je stanovená na 15. marca 2019.

Všetkých milovníkov amatérskeho filmu pozývame v rámci Komárňanských dní, 24. apríla 2019 o 10.00, do kina TATRA v Komárne na verejné premietanie prihlásených filmov. Odborná porota si v tento deň „posvieti“ na všetky filmové príspevky a vyhlási najlepších.

 

Prihlásiť do súťaže sa môžete na stránke Národného osvetového centra v Bratislave

Propozície

 

Info.: Jana Mačicová