Cineama 2015, Komárňanské FOTO Spektrum 2015

So súhlasom Mestskej televízie v Komárne Vám prinášame reportáž z regionálneho kola postupovej súťaže CINEAMA 2015 a tiež z upútavku na Komárňanské FOTO Spektrum 2015 z 6.3.2015.

Reportáž