CINEAMA 2010

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo okresné kolo už 18. ročníka súťaže amatérskej filmovej tvorby a videotvorby s názvom CINEAMA.  

Do uzávierky súťaže, ktorá bola do 11. 3. 2010, sa prihlásil do nášho Regionálneho osvetového strediska 19-ročný Stanislav Králik z Komárna, ktorý je pravidelným účastníkom súťaže už tretí rok po sebe a so svojimi krátkymi filmami obsadzuje výherné priečky. Tentokrát nás v súťaži reprezentuje so svojím čerstvo zhotoveným filmom s názvom BRAND LIFE (ZNAČKOVÝ ŽIVOT). Je to krátky film o veľkej túžbe zaradiť sa do spoločnosti. O túžbe, ktorá idealizuje skutočnosť a môže viesť až k deformácii etických hodnôt. 

Krajské kolo tejto jedinečnej súťaže sa uskutoční v Nových Zámkoch dňa 23. marca o 15.tej hodine v Regionálnom osvetovom stredisku. Hostia si budú môcť vypočuť vyhlásenie víťazov a autorov postupujúcich do celoštátneho kola. To sa bude konať v Mestskom kultúrnom stredisku v Piešťanoch 28. - 30. 5. 2010. Na celoštátnom kole sa uskutoční dvojdňové premietanie súťažnej kolekcie filmov tých autorov, ktorí postúpili z krajských kôl. Na záver sa uskutoční odborné hodnotenie príspevkov porotou zloženou z profesorov filmových škôl a profesionálnych tvorcov filmu a budú vyhlásené celoštátne výsledky. V nesúťažnej časti bude prebiehať projekcia filmov z archívu filmovej prehliadky UNICA. Tešiť sa môžu všetci tí, ktorí sa zaoberajú po amatérskej línii touto tvorbou a aj všetci tí, ktorí prispievajú k umožneniu jej vzniku.

Podmienky tejto súťaže si môžete preštudovať v propozíciách -  CINEAMA 2010 a už teraz pripravovať filmy alebo videá do ďalšieho ročníka v budúcom roku CINEAMY 2011. Ak Vás táto súťaž zaujala, môžete sa ohlásiť u nás v Regionálnom osvetovom stredisku v Komárne.

 Kontakt: Mgr. Jana Valkučáková