Chrámová pieseň - úspech zboru KANTANTÍNA

Chrámová pieseň - úspech zboru KANTANTÍNA

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch organizovalo 27. októbra 2013 v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch VIII. krajskú súťažnú prehliadku chrámových zborov Nitrianskeho samosprávneho kraja Zlatý veniec 2013.

Najvyššie ocenenie Zlatý veniec získal Komorný ženský zbor KANTANTÍNA z Komárna.

 

Komorný ženský zbor KANTANTÍNA pracuje pri Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne od roku 1997, vznikol z bývalých členov Detského speváckeho zboru Námorníček a dnes má 11 členov.

V repertoári má tak duchovnú ako i svetskú hudbu. Pravidelne sa zúčastňuje festivalu cirkevnej hudby Harmonia sakra Danubiana, Noci kostolov, koncertuje v evanjelickom kostole a rímsko-katolíckom kostole sv. Ondreja v Komárne. V júni 2013 vystúpil na slávnostnom otvorení festivalu Spoločne s patrónmi Európy (sv. Cyrilom a Metodom).

 

Komorný ženský zbor Kantantína sa predstavil súťažným repertoárom:

            1. Cludio Casciolini: PANIS ANGLICUS

            2. Giovanni P.da Palestrina: BONUS EST DOMINUS ET VIDE DOMINE

            3. Josef Haydn: GLORIA IN EXSCELSIS

            4. Giovanni P.da Palestrina: ADOREMUS TE CHRISTE

            5. Menegali: PARCE DOMINE

            6. Arvid Platpers: AVE MARIA

 

Dirigent: Mgr. Katarína Čupková

Klavírny sprievod: Mária Mihályová

 

 

                                                                                              Srdečne blahoželáme!