Chrámová pieseň - okresný výber

Chrámová pieseň - okresný výber

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo okresný výber CHRÁMOVÝCH SPEVÁCKYCH ZBOROV s možnosťou zúčastniť sa na IX. ročníku festivalu chrámových speváckych zborov a vokálno-inštrumentálnych skupín a hudobných súborov interpretujúcich chrámovú hudbu.