Cezhraničná spolupráca - Jarná melódia, Solymár - Maďarsko

Cezhraničná spolupráca - Jarná melódia, Solymár - Maďarsko

Regionálne osvetové stredisko v Komárne sa 10.5.2015 v rámci cezhraničnej spolupráce zúčastnilo medzinárodného stretnutia speváckych zborov Jarná melódia v meste Solymár v Maďarsku. Zámerom podujatia bolo posilniť spoločné iniciatívy spolupráce v oblasti tradície speváckych zborov a zvýšiť úroveň integrácie slovensko-maďarského prihraničného územia v oblasti kultúrnej spolupráce. Ďalším významným prínosom podujatia bola prezentácia domáceho umenia v zahraničí a upevňovanie priateľských vzťahov.

Slovenskú republiku na stretnutí speváckych zborov dôstojne reprezentoval Zmiešaný zbor Gaudium z Komárna.

 

Na podujatí sa predstavili:

Zmiešaný zbor Corvinus, MR - dirigent: Tibor Lógó

Mužský spevácky zbor, MR - dirigent: Attila Fábián

Zmiešaný zbor Gaudium, Komárno - dirigent: Lajos Stirber

Spevácky zbor ProFun, MR - dirigent: Katalin Énekes

 

Fotogaléria (Viktor Krűger)

 

Info.: Arpád Szabó