Cez prekážky ku hviezdam

Cez prekážky ku hviezdam

Rímsko-katolícky farský úrad sv. Ondreja v spolupráci so Základnou školou J. A. Komenského  a Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne pripravili dňa 28.9.2014 slávnostné otvorenie nového školského roka 2014/2015.

Info: Jana Mačicová