CELOSLOVENSKÉ KOLO AMFO 2010, 38. ročník

Celoslovenské kolo usporiadavajú Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici a Národné osvetové centrum. Tlačovú informáciu, výsledkovú listinu, zoznam vystavujúcich, štatistiku a ďalšie, môžete nájsť na webových stránkach www.sosbb.sk alebo www.nocka.sk. Podujatie sa uskutočňuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR. Vyhlasovateľom a odborným garantom je z poverenia MK CR SR Národné osvetové centrum. Organizačným garantom je Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici.

Predbežný program (zmena programu je vyhradená):

Piatok 5. 11. 2010 od 17.00: Vernisáž výstavy.
Sobota 6. 11. 2010 od 9.00: Tvorivá dielňa a prezentácia partnerov podujatia: Foma, FAX Copy, Zoner, DIGI foto, Medailón hosťa AMFO 2010.
Nedeľa 7. 11. 2010 od 9.00: Odborné individuálne konzultácie, hodnotenie prinesených portfólií účastníkov AMFO lektormi a členmi odbornej poroty.
Členovia poroty:
predseda

Rudolf Lendel, fotograf a pedagóg, Bratislava,
členovia:
Peter Brenkus, fotograf, Bratislava,
Martin Črep, fotograf, Pezinok,
Ing. Miroslav Pfliegel, CSc., EFIAP, Žilinská univerzita, Žilina
Mgr. Miroslav Zaťko, SOS, Banská Bystrica,
tajomníčka poroty
PhDr. Zuzana Školudová, ESFIAP, Národné osvetové centrum Bratislava, .


Na účasť na tvorivej dielni alebo na odborných individuálnych konzultáciách je potrebné prihlásiť sa a zaplatiť účastnícky poplatok 10,- €. Poplatok sa platí na mieste.
Je potrebné vyplniť prihlášku a odoslať ju do 26. 10. 2010 na poštovú adresu: Stredoslovenské osvetové stredisko, Miroslav Zaťko, Dolná 35, 975 25 Banská Bystrica alebo e-mailom na zatko@sosbb.sk.

Prihláseným autorom uhradíme len cestovné autobusom alebo vlakom II. triedy, po predložení lístku (cestovné osobným motorovým vozidlom neprepácame) a ubytovanie v študentskom domove na Komenského ulici 20.

Účastníci, ktorí sa zúčastnia len vernisáže a seminára a nebudú požadovať preplatenie cestovného a ubytovanie, nemusia sa prihlasovať a neplatia účastnícky poplatok.
Prihláška na stiahnutie tu:

Pozvánka na stiahnutie tu: