Beniakove Chynorany

Beniakove Chynorany

Výberové kolo pre Nitriansky a Trenčiansky kraj Beniakove Chynorany

19. november 2019 – Topoľčany

Emma Farkas a Ferenc Molnár súťažili v 1. kategórii (13 recitátorov).

Náš okres reprezentovali na festivale poézie študenti z Gymnázia H. Selyeho a Spojenej cirkevnej školy Marianum s VJM v Komárne. Veľmi si vážime, že v silnej konkurencii slovenských recitátorov získali Emma a Ferenc popredné umiestnenia. Odborná porota ocenila výber náročných textov poézie a vyzdvihla prístup k slovu a hĺbke ľudskej výpovede.

Gratulujeme!

 

Postupujúcim držíme palce - výsledky okresného výberu

Recitátorskými talentami okresného výberu Regionálneho osvetového strediska v Komárne, ktorí nás budú reprezentovať 19.11.2019 v Topoľčanoch sú Emma Farkas a Ferenc Molnár.

Veríme, že sa im bude vo výberovom kole Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja dariť, držíme im palce!


 

 

Beniakove Chynorany – okresný výber - vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje 4. novembra 2019 okresný výber XXVI. Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany.

Podujatie popularizuje tvorbu významného slovenského básnika Valentína Beniaka a básnickú tvorbu autorov v európskom kontexte.


Súťažné kategórie:

I. kategória  -  recitátori od 14 - 16 rokov ( ročníky 2005 – 2003)

II. kategória  -  recitátori od 17 - 19 rokov (ročníky 2002 – 2000)

III. kategória  -  recitátori od 20 rokov (1999 - )

 

Poznámka: Vekovou hranicou je 7. december 2019,  termín celoslovenského kola súťaže.

 

Uzávierka prihlášok: 25.10.2019

 

Prihláška

Propozície

 

Info: Dominika Vargová