Beniakove Chynorany - XX. ročník

Beniakove Chynorany - XX. ročník

Regionálne osvetové stredisko  v Komárne organizovalo v spolupráci s Centrom voľného času dňa 22. októbra 2013 okresné výberové kolo  Slovenského  festivalu poézie

 

BENIAKOVE  CHYNORANY - XX. ročník 

 

Festival ponúka príležitosť recitátorom  poézie od 14. rokov interpretovať európskych autorov , svoje nadanie a tvorivosť môžu využiť aj píšuci autori. Festival je plný podnetov, inšpirácií a výziev. Kontakty s umeleckým prednesom v materinskom jazyku festival umožňuje tiež slovenským recitátorom žijúcim v zahraničí.

 

Na stiahnutie:

Beniakove Chynorany

Propozície / prihláška

Info:Ing. Tibor Krátky

 

FOTOGALÉRIA