Beniakove Chynorany 2016

Beniakove Chynorany 2016

Na celoštátnej súťaži XXIII. Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany, ktorý sa konal 2. - 4. 12. 2016 v Chynoranoch, získala 3. miesto v II. kategórii Linda Schuchmannová z Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne.

Srdečne blahoželáme!

 

 

Na XXIII. Slovenskom festivale poézie BENIAKOVE CHYNORANY - výberovom kole pre Nitriansky a Trenčiansky kraj 22. novembra 2016 v Topoľčanoch okres Komárno reprezentovali dve úspešné a ocenené recitátorky. Do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 2. - 4. 12. 2016 v Chynoranoch postupujú recitátorky Linda Schuchmannová a Marína Opálková.

Srdečne blahoželáme! 

 

II. kategória

1. miesto - Linda Schuchmannová  (Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne)

2. miesto - Marína Opálková  (Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne)

 

 

Okresná súťaž

V priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Komárne sa uskutočnilo dňa 14. 11. 2016 okresné výberové kolo XXIII. Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany 2016. Do krajskej súťaže, ktorá sa bude konať 22. novembra 2016 v Topoľčanoch postúpili z okresu Komárno dve recitátorky.

Festival prispieva k rozvoju slovenského umeleckého prednesu, ponúka príležitosť recitátorom poézie od 14. rokov interpretovať európskych autorov, objavuje mladé recitátorské talenty.

 

Súťažné kategórie:

I. kategória  -  recitátori od 14 - 16 rokov ( ročníky 2000 – 2002)

II. kategória  -  recitátori od 17 - 19 rokov (ročníky 1999 – 1997)

III. kategória  -  recitátori od 20 rokov (1996 - )

Poznámka: Vekovou hranicou je 2. december 2016,  termín celoslovenského  kola súťaže.

 

Uzávierka prihlášok: 07. 11. 2016

 

Info.: Mgr. Dominika Ondičová