BENIAKOVE CHYNORANY 2011 - pozvánka

P O Z V Á N K A

REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V KOMÁRNE

  pripravuje pre  recitátorov a autorov

POÉZIE

  okresnú výberovú prehliadku  XVIII. ročníka Slovenského  festivalu  poézie

BENIAKOVE CHYNORANY  2011

Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany súťažnou formou prispieva k rozvoju slovenského amatérskeho prednesu, poskytuje priestor vzájomnej konfrontácii výsledkov umeleckej tvorby recitátorov, objavuje mladé recitátorské talenty a formou vzdelávacích seminárov a tvorivých dielní usmerňuje ich odborný rast.

Popularizuje tvorbu významného slovenského básnika VALENTÍNA  BENIAKA, duchovnú poéziu a básnickú tvorbu autorov v európskom kontexte.

VÝBEROVÉ  KOLO  recitátorov  v okrese  KOMÁRNO sa uskutoční

27.októbra 2011

 v Dome Matice slovenskej v Komárne

Bližšie informácie : Mgr. Viera Vlčková

Dokumenty na stiahnutie :

Propozície : PROPOZÍCIE BCH 2011.doc (32 kB) , PROPOZÍCIE BCH 2011.pdf (261,3 kB)

Prihláška : ZÁV. PRIHL.2011 BCH.doc (31 kB) , ZÁV. PRIHL.2011 BCH.pdf (108,6 kB)