Autorská výstava amatérskeho výtvarníka Dávida Janíka

26. 10. – 7. 11. 2009 v Knižnici J. Szinnyeiho, ul. Eötvösa 35 v Komárne
ROS Komárno pripravilo výstavu mladému 25 ročnému autorovi z Komárna Dávidovi Janíkovi. Touto formou prezentoval verejnosti výber zo svojich prác prvý krát. Vernisáž si prišlo pozrieť 54 návštevníkov, zástupcov mesta, kultúry, maliarov z okresu a Dávidovej rodiny aj priateľov. Kurátor výstavy PaedDr. Juraj Svitek predstavil autora charakteristikou použitých výtvarných techník, témami a výtvarným štýlom. Tvorba mladého autora sa návštevníkom výstavy páčila.
Fotogaléria z podujatia ...