AMFO 2013 - výsledky regionálnej súťaže

AMFO 2013 - výsledky regionálnej súťaže

Kto zvíťazil v regionálnom kole AMFO 2013?

 

 

Práve prebiehajúci 41. ročník celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2013 má za sebou regionálne kolo. Okres Komárno reprezentovalo 22 autorov, ktorí prihlásili spolu 133 fotografií.  Amatérski fotografi mohli súťažiť v troch vekových skupinách – do 16 rokov, do 21 rokov a nad 21 rokov a v troch kategóriách – čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia. Rok 2013 bol vyhlásený Európskou úniou za Európsky rok občanov a je aj oslavou 1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej  Moravy, preto Národné osvetové centrum tento rok vyhlásilo aj dve tematické kategórie pre fotografie zobrazujúce túto problematiku.

Odborná porota v zložení  predseda poroty PaedDr. Gabriel Kosmály, členovia poroty Ján Macák a Ladislav Vallach, pozitívne hodnotila široké spektrum tém, ktoré fotografi zachytili, ich vysokú úroveň a zvládnutú techniku.

Porota udelila 6 ocenení a 6 čestných uznaní.

  • V skupine do 21 rokov získal čestné uznanie Kristián Fekete v kategórii farebná fotografia.
  • V skupine nad 21 rokov - čiernobiela fotografia získal prvenstvo Mgr. Tomáš Thor, 2. miesto Viktor Krűger, 3. miesto Andrea Švecová. Čestné uznanie patrí PaedDr. Jurajovi Svitekovi.
  • V skupine nad 21 rokov - farebná fotografia prvé miesto nebolo udelené. 2.  miesto obsadili hneď dvaja fotografi, PhDr. Mária VirághImre Forró, 3. miesto získal František Holop. Aj v tejto skupine bolo udelené čestné uznanie, ktoré patrí Marekovi Zezulovi.
  • Čestné uznanie patrí aj PhDr. Krisztine Borbély, ktorá ho získala v tematickej kategórii zachytávajúcej tému 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy.
  • V tematickej kategórii Európsky rok občanov získali čestné uznanie Ing. Jozef DrugaViktor Krűger.

 

Odborná porota odporučila na postup do krajského kola, ktoré sa bude konať 14. júna 2013 v Miestnom kultúrnom stredisku v Nesvadoch, celkovo 84 fotografií.

Cieľom regionálnej výstavy bolo nielen prezentovať tvorbu amatérskych fotografov, ale zároveň im dávať priestor na vzájomnú konfrontáciu.

Všetkým oceneným gratulujeme a postupujúcim držíme palce, aby práve ich fotografie na krajskom kole porotu zaujali.

 

Súbory na stiahnutie:

AMFO 2013 výsledky reg. kola - ocenené práce.pdf (97,7 kB)

Postupujúce práce a výsledky.pdf (177,1 kB)

 

 

Info.: Jana Mačicová