AMFO 2012 - výsledky a virtuálna výstava

AMFO 2012 - výsledky a virtuálna výstava
Regionálne osvetové stredisko Vám prináša výsledky regionálneho kola 40. ročníka celoštátnej postupovej súťaže v neprofesionálnej fotografickej tvorbe 
AMFO 2012
V tomto roku sa do súťaže zapojilo 14 autorov  z okresu Komárno z celkovým počtom 80 fotografií. Najväčšiu skupinu tvorili fotografie v III. skupine: autori od 21 rokov - čiernobiela fotografia, kde sme mali až 40 fotografií. Túto kategóriu najviac ocenila aj odborná porota v zložení predseda: Tibor Varga a členovia RNDr. Štefan Prónay, Ing. Ľuboš Mišáni.  Odbor ná porota udelila 7 ocenení a 5 čestných uznaní.
Veľká výzva pre náš región je práca s mládežou, nakoľko sa nám do I skupiny /autori do 16 rokov/ neprihlásil žiadny fotograf a do II skupiny /autori do 21 rokov/ len dvaja.
 
 
Pripravili sme pre Vás prvú virtuálnu výstavu regionálneho kola AMFO 2012:
 
Všetkým fotografom ďakujeme za účasť a výhercom blahoželáme k oceneniam!