AMFO 2011

Regionálne osvetové stredisko v Komárne opäť ponúka tvorcom amatérskej fotografie možnosť zúčastniť sa fotografickej súťaže  39. ročníka AMFO. Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia z okresu Komárno.  So súťažou je spojená výstava. Vernisáž sa bude konať 1. apríla 2011. Fotografie  rozmeru 30x40 cm  prijímame  do 14. marca 2011.

Propozície a prihlášky tu ...
Bližšie informácie: Mgr. Jana Valkučáková