AMFO 2010 - výsledky celoslovenského kola

Vernisáž výstavy sa  konala 5. 11. 2010.

Výstava  trvala  do 15. 12 2010.

Z ocenených prác sa vytvorili kolekcie, ktoré budú reprezentovať Slovensko na výstavách pod patronátom FIAP. V termíne február-marec 2011 bude reinštalácia tejto výstavy v Bratislave. V máji 2011 sa uskutoční výber na výstavu do Svitáv (ČR). Fotografie budú vrátené autorom v decembri 2011.

Autori súťažiaci za Regionálne osvetové stredisko v Komárne:

Ocenená:
SKUPINA A (Autori nad 21 rokov) v kategórii farebná fotografia
Petra Doležová z Komárna, vek 25 rokov     HORIZON 1, 2  2010

Vystavujúci:
SKUPINA B (Autori od 18 do 21 rokov) v kategórii farebná fotografia   
Kornélia Csudaiová z Komárna, vek 17 rokov     FAREBNÉ VLNY 1, 2  2009

SKUPINA B (Autori od 18 do 21 rokov) v kategórii čiernobiela fotografia
Györiová Andrea z Komárna, vek 18 rokov    V SNEHOVEJ BÚRKE  2010
SKUPINA A (Autori nad 21 rokov) v kategórii farebná fotografia
Petra Doležová z Komárna, vek 25 rokov     HORIZON 1, 2  2010, DREAM   2009
Mikuláš Németh z Komárna, vek 38 rokov    OPUSTENÁ LOĎKA 2009
Pavol Sedliak z Hurbanova, vek 29 rokov        NA BIELOM KONI 2008
Tomáš Thor z Nových Zámkov, vek 36 rokov    REKLAMÁTOR  2009 - (súťažil za Komárno)

SKUPINA A (Autori nad 21 rokov) v kategórii čiernobiela fotografia
Imre Forró z Kolárova, vek 49 rokov        DIEŤA V DAŽDI   2009,  SPOMIENKA  2010
František Holop z Nesvád, vek 53 rokov        ZIMA  2010,  KLÁŠTOR  2009
Peter Prezmeczky z Komárna, vek 38 rokov    KLÁŠTOR  2009
Pavol Sedliak z Hurbanova, vek 29 rokov        ČAJKY V HMLE  2009

TEMATICKÁ KATEGÓRIA V RÁMCI EURÓPSKEHO ROKA BOJA PROTI CHUDOBE A SOCIÁLNEMU VYLÚČENIU
Druga Jozef z Nových Zámkov, vek 78 rokov    KEĎ IŠIEL TATKO DO SVETA     2003 - (súťažil za Komárno)