AMFO 2010 - súťaž a prehliadka amatérskej fotografickej tvorby - propozície