AMFO 2010 – regionálne kolo postupovej súťaže v neprofesionálnej fotografickej tvorbe, 38. ročník.

AMFO je celoštátna súťaž a prehliadka, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum z poverenia ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V okrese Komárno ju realizovalo Regionálne osvetové stredisko Komárno. Je to každoročne konajúca sa súťaž. Je to najväčšia a najstaršia celoštátna súťaž svojho druhu na Slovensku. Fotografie nie sú tematicky vyhranené, sú ľubovoľného žánrového zamerania a technického spracovania. Hlavným poslaním súťaže je vytvoriť možnosť porovnať a zhodnotiť súčasnú tvorbu amatérskych fotografov na Slovensku.

V tohtoročnom AMFO 2010 súťažilo 226 fotografií a 40 autorov.

Na výstave regionálneho kola, bolo vystavených 79 fotografií a prezentované boli 3 multimediálne prezentácie fotografií na videu a zastúpení všetci autori. Všetky tieto prezentované fotografie a multimediálne prezentácie postupujú aj na krajské kolo. Vernisáž regionálneho kola sa uskutočnila v    piatok podvečer dňa 9. apríla 2010 o 17.tej hodine vo výstavných priestoroch Miestneho kultúrneho strediska v Nesvadoch. Na vernisáži sa zúčastnilo 80 návštevníkov a čestných hostí z Nesvád, Komárna a Nových Zámkov.  

Porota, ktorá vyberala z prihlásených fotografií postupujúce fotografie, pracovala 29. marca 2009 v zložení:

·        Ing. Teodor Nagy z Komárna, MZSF (Majster zväzu slovenských fotografov), podpredseda fotoklubu Helios Komárno, predseda medzinárodnej organizácie maďarských umeleckých fotografov vo svete, člen Združenia výtvarných umelcov Západného Slovenska.

·        Ing. Štefan Pirohár z Nových Zámkov, MZSF, predseda fotoklubu Hexagon Nové Zámky, je zakladajúcim členom slovenského národného centra FIAP, člen Poradného zboru pre fotografiu pri Národnom osvetovom centre Bratislava.

·        MgA. Fedor Gabčan z Komárna, umelecký fotograf, pedagóg v odbore Fotografia, staré fotografické techniky užívané pred 100 rokmi.

Výsledková listina regionálneho kola AMFO 2010.pdf (87,8 kB)

AMFO 2010 - ZOZNAM FOTOGRAFIÍ OKRESNEJ VÝSTAVY A POSTUPUJÚCICH  NA KRAJSKÉ KOLO.pdf (89,5 kB)

Fotogaléria z podujatia ...
 

 

Kontakt: Mgr. Jana Valkučáková
www.ros-komarno.sk
E-mail: valkucakova.osveta@gmail.com