AMFO 2009 27. 4. 2009 – 10. 5. 2009

37. ročník amatérskej fotografie
Do okresného kola sa v tomto roku zapojilo 13 autorov z celého okresu. Dovedna poslali do ROS v Komárne 78 prác (73 fotografií a 5 multimediálnych prezentácií). Najmladšia účastníčka súťaže mala iba 15 rokov a najstarší účastník 72 rokov.
Odborná porota pracovala v zložení:
- Predseda poroty: Béla Szabó, Győr, MR (člen AFIAP, E-MAFOSZ/G, Hon. ES-ÖGPh, MFVZ, predseda fotoklubu Győr)
- Rastislav Čambál, Galanta (predseda fotoklubu Galanta)
- Henrich Mišovič, Nitra (Profesionálny fotograf)
Na postup do krajského kola vybrali 39 prác. Všetky tieto sme mali možnosť vidieť na výstave prebiehajúcej v dňoch 27. 4. 2009 – 10. 5. 2009, ktorú ROS Komárno pripravilo v Knižnici J. Szinnyeiho v Komárne.
Zábery z vernisáže si môžete pozrieť tu: