Ako si Jano po princeznú šiel...

Ako si Jano po princeznú šiel...

Dňa 30. 11. 2016 o 10,00 hod. sa predstavili herci - klienti Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne (ZPMP) v domove dôchodcov  Centrál n. o. v Zlatnej na Ostrove. Ponúkli divadelné predstavenie pod názvom Ako si Jano po princeznú šiel.

 

Fotogaleria

 

Info: Mgr. Dominika Vargová