Ako rozpáliť vyhorené

Ako rozpáliť vyhorené

Regionálne osvetové stredisko v Komárne zrealizovalo 2.2.2015 v priestoroch Základnej školy na Ul. pohraničnej 9 v Komárne seminár pre pedagógov základných a stredných škôl mesta Komárno na tému syndróm vyhorenia.

Lektorkou bola Mgr. Barbora Kuchárová, klinická psychologička a výkonná riaditeľka OZ Prima.

 

FOTOGALÉRIA

 

Info:Mgr. Daniela Chytilová