Adventný koncert

Regionálne osvetové stredisko , Cirkevný zbor ECAV na Slovensku a Dom Matice slovenskej v Komárne pripravili Slávnostný adventný koncert   5. decembra 2013 o 17,00  v Evanjelickom kostole na ul. Františkánov v Komárne. K atmosfére Vianoc  patria neodmysliteľne koledy  a vianočné piesne . Adventný program  pre celé rodiny  spestrili  DSZ Pohraničiar pri ZŠ Pohraničná v Komárne, DSZ Rozmarínka  pri ZŠ Rozmarínová v Komárne, DSZ Margarétka a žiaci ZUŠ v Komárne : Vajda Noémi, Ákos Csaba Kajtár, Tatiana Csontosová, Misák  Bence, Kamila Imrišková, Sara Sarvasová  a Petra  Janovičová. Koncert bol súčasťou adventného obdobia v meste Komárno, jeho ambíciou bolo hudbou a spevom podčiarknuť duchovný rozmer Vianoc.

 

FOTOGALÉRIA