8. októbra 2010 - Výstava Tomi Thor - "Who is who?"

V piatok 8. októbra 2010 sa konala vernisáž výstavy s názvom „Who is who?“ Autor, Tomi Thor má 37 rokov, pochádza z Nových Zámkov. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univezity Komenského v Bratislave a v súčasnosti pracuje na Ministerstve spravodlivosti SR.
Túto kolekciu pripravoval i popri iných fotografiách 10 rokov. So svojou tvorbou sa predstavuje i pod pseudonymom SAMOT ROHT, čo je jeho meno čítané zrkadlovo. Kurátorkou výstavy bola Mgr. Magdaléna Klobučníková, riaditeľka Galérie umenia v Nových Zámkoch. Výstavu pre Vás pripravilo Regionálne osvetové stredisko v Komárne, v priestoroch Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne. Pripravili sme prvú reprízu tejto výstavy, premiéra sa konala v septembri v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. 
Tvorba Tomiho Thora sa vyznačuje experimentálnymi technikami fotografie. Hľadá možnosti pre mnohovýznamové vyjadrenia abstraktného ale i reálneho sveta, človeka a náhľadu do jeho duše. Preferuje výtvarnú, experimentálnu fotografiu, predovšetkým čierno-bielu. Štylizácia je jeho hlavný výrazový prostriedok.
Pán Thor vystavuje od roku 1995. Do roku 1999 bol členom fotoklubu HEXAGON pri Požitavskom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch. Od roku 2000 predsedom a zároveň jedným zo zakladajúcich členov občianskeho združenia SATU /spolok avantgardne tvoriacich umelcov/. Od roku 2007 je členom zväzu slovenských fotografov v Ružomberku. Od roku 2005 je členom Svetového zväzu maďarských fotografov v Budapešti a od roku 2006 členom HELIOS fotoklubu v Komárne. 
V Komárne vystavoval už viackrát a to v roku 2006 v Kaviarni CLUB 25 kolekciu Bodydetails a v roku 2008 vo fotogalérii Podunajského múzea kolekciu Computer portraits. Jeho tvorbu poznajú v mnohých slovenských mestách ale i v Maďarsku aj v Českej republike. Zúčastňuje sa súťaží ako AMFO, Petzvalov mapový okruh fotoklubov, maďarskej medzinárodnej fotosúťaže. Zo súťaží si často odnáša ocenenia. Cenné poznatky si prináša z domácich ale i medzinárodných kongresov, workshopov a fotografických stretnutí.

Niekoľko záberov z podujatia prinášame v našej fotogalérii ...