7. ročník Pohybom ku zdraviu 2015

7. ročník Pohybom ku zdraviu 2015

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne a Univerzita J. Selyeho v Komárne – Katedra telesnej výchovy pripravili pre materské školy mesta Komárno už 7. ročník akcie zameranej na podporu pohybovej aktivity mladej generácie s názvom Pohybom ku zdraviu, ktorá sa uskutočnila 9.11.2015 v telocvični Konferenčného centra Univerzity J. Selyeho, Hradná č.2, v Komárne.

 

Info.: Mgr. Daniela Chytilová