7. - 28. február 2009 Konzultácie recitátorov v umeleckom prednese poézie a prózy I. – V. kategórie

Konzultácie recitátorov v umeleckom prednese poézie a prózy I. – V. kategórie
Hlavný organizátor : Regionálne osvetové stredisko v Komárne
Termíny:
7. februára 2009
14. februára 2009
21. februára 2009
28. februára 2009

Miesto : Okresná knižnica  v Komárne
Odborno – poradenskú a školiteľskú činnosť využili recitátori i pedagógovia zo základných a stredných škôl nášho okresu. Konzultácie boli zamerané na výber textov, prácu s umeleckým textom a dramaturgickú prípravu textu.
Počet účastníkov : 76


Kontakt : Mgr. Viera Vlčková