7. 11. 2009 Krajská súťaž celoštátneho festivalu DIVERTIMENTO MUSICALE 2010

Dňa 7. novembra 2009 v Topoľčanoch v priestoroch Koncertnej sály Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša sa uskutočnil Koncert krajského  výberového kola celoštátneho festivalu komornej a symfonickej hudby DIVERTIMENTO  MUSICALE.

V programe vystúpil aj Flautový súbor CONSONANTIA, ktorý pracuje pri Základnej umeleckej škole v Komárne. Súbor vedie Silvia Szalayová.

Účinkovali :   Kornélia Mikos, Ágnes Nagy, Annamária Meltsók, Orsolya Szabó - sopránová a altová flauta, Kristína Márkusová, Zsuzsanna Both, Barbara Chudá – altová zobcová flauta, Friderika Keresztes,  Henrieta Dobai –tenorová a altová zobcová flauta, Maitz Virág, Silvia Szalayová – basová a altová zobcová flauta
Odborná porota udelila Flautovému súboru Consonantia pri ZUŠ v Komárne za vybraný koncertný repertoár Pamätný list.


Poslaním krajskej súťažnej prehliadky Divertimento musicale je podchytiť talentovaných inštrumentalistov v rôznych komorných a nástrojových obsadeniach, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť v oblasti vážnej hudby a jej alternatív.

Zábery z podujatia v našej fotogalérii ...