66. Hviezdoslavov Kubín - Obvod Kolárovo

66. Hviezdoslavov Kubín - Obvod Kolárovo

66. Hviezdoslavov Kubín - Obvod Kolárovo

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v priestoroch Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kolárove realizovalo dňa 12. 02. 2020 druhé obvodné kolo postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 66. Hviezdoslavov Kubín. Súťažilo 24 recitátorov. Na okresnú súťaž, ktorá sa bude konať 16. 03. 2020 na Základnej škole Jána Amosa Komenského v Komárne, postúpilo 5 recitátorov:

Sofia Csenteová, Zara Nagyová, Beáta Piskalíková, Kristián Kočiš, Ada Barkócziová.

 

 

66. Hviezdoslav Kubínja – Gútai körzet

A gútai Ján Ámos Komenský Alapiskola termeiben valósult meg 2020. 02. 12-én a vers- és prózamondás, illetve a gyermek, ifjúsági és felnőtt versszínpadok többfordulós versenye és seregszemléje 66. Hviezdoslav Kubínjának második körzeti fordulója. A 24 versenyző 5 továbbjutója 2020. 03. 16-án a járási fordulón, a komáromi Ján Ámos Komenský Alapiskolán mérettetheti meg magát: 

Sofia Csenteová, Zara Nagyová, Beáta Piskalíková, Kristián Kočiš, Ada Barkócziová.

 

Fotogaléria