66. Hviezdoslavov Kubín - Obvod Hurbanovo

66. Hviezdoslavov Kubín - Obvod Hurbanovo

66. Hviezdoslavov Kubín - Obvod Hurbanovo

Prvé obvodné kolo postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 66. Hviezdoslavov Kubín Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiadalo dňa 05. 02. 2020 v priestoroch Základnej umeleckej školy v Hurbanove.

Z 37 účastníkov postúpilo na okresnú súťaž, ktorá sa uskutoční 16. 03. 2020 na Základnej škole Jána Amosa Komenského v Komárne, 13 recitátorov:

Tatiana Kurjatková, Hanka Kraslanová, Viktória Gyűrösiová, Lea Zacharová, Martina Kovačicová, Nina Šimunčiová, Carolina Scarlett Rodriguez, Viktória Mučaiová, Martin Gogola, Natália Kováčová, Kristína Kucmanová, Liana Jarinová, Michaela Machalíková.

 

66. Hviezdoslav Kubínja – Ógyallai körzet

A vers- és prózamondás, illetve a gyermek, ifjúsági és felnőtt versszínpadok többfordulós versenye és seregszemléje 66. Hviezdoslav Kubínjának első körzeti fordulója 2020. 02. 05-én valósult meg az Ógyallai Művészeti Alapiskola termeiben. 

A 37 versenyző 13 továbbjutója 2020. 03. 16-án a járási fordulón, a komáromi Ján Ámos Komenský Alapiskolán mérettetheti meg magát:

Tatiana Kurjatková, Hanka Kraslanová, Viktória Gyűrösiová, Lea Zacharová, Martina Kovačicová, Nina Šimunčiová, Carolina Scarlett Rodriguez, Viktória Mučaiová, Martin Gogola, Natália Kováčová, Kristína Kucmanová, Liana Jarinová, Michaela Machalíková.

 

Fotogaléria