66. Hviezdoslavov Kubín - okres Komárno - DOČASNE ZRUŠENÁ!

66. Hviezdoslavov Kubín - okres Komárno - DOČASNE ZRUŠENÁ!

66. Hviezdoslavov Kubín

 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne aj tento rok organizuje 66.ročník okresnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín.

 

Termíny obvodných kôl:

5. február 2020 – obvod Hurbanovo, uzávierka: 29.1.2020

12. február 2020 – obvod Kolárovo, uzávierka: 5.2.2020

14. február 2020 – obvod Svätý Peter, uzávierka: 7.2.2020

26. február 2020 – obvod Komárno, uzávierka: 14.2.2020

 

Okresná súťaž: 16. marec 2020 – ZŠ J. A. Komenského, Komárno

 

Do súťaže sa prihlasuje už len ELEKTRONICKY na stránke Národného osvetového centra v Bratislave.

 

Propozície súťaže

 

66. Hviezdoslav Kubínja

 

Hviezdoslav Kubínja címmel a Komáromi Regionális Művelődési Központ idén is megrendezi a vers – és prózamondás, illetve a gyermek, ifjúsági és felnőtt versszínpadok többfordulós versenye és seregszemléje 66. évfolyamának járási fordulóját. 

 

A körzeti fordulók időpontjai:

2020. február 5. – Ógyallai körzet, határidő: 2020. 1. 29.

2020. február 12. – Gútai körzet, határidő: 2020. 2. 5.

2020. február 14. – Szentpéteri körzet, határidő: 2020. 2. 7.

2020. február 26. – Komáromi körzet, határidő: 2020. 2. 14.

 

Járási verseny: 2020. március 16. – J. A. Komenský Alapiskola, Komárom.

 

A versenybe már csak ELEKTRONIKUSAN lehet bekapcsolódni a pozsonyi Nemzeti Népművelési Központ honlapján.

 

Versenyszabályzatok