65. Hviezdoslavov Kubín 2019 - obvod Komárno - 19.2.2019

65. Hviezdoslavov Kubín 2019 - obvod Komárno - 19.2.2019

Okresná postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy 65. Hviezdoslavov Kubín sa uskutoční 19. marca 2019 v priestoroch Základnej školy Jána Amosa Komenského v Komárne.

 

Termín, čas a miesto konania obvodných kôl súťaže:

 

 obvod Hurbanovo  29.1.2019 o 8,00 hod. – ZUŠ v Hurbanove, uzávierka - 22.1.2019

 obvod Kolárovo 05.2.2019 o 8,00 hod. – ZŠ J. A. Komenského v Kolárove, uzávierka - 29.1.2019

obvod Svätý Peter - 12.2.2019 o 8,00 hod. – ZŠ s MŠ vo Svätom Petre, uzávierka - 05.2.2019

obvod Komárno - 19.2.2019 o 8,00 hod. – ZŠ J. A. Komenského v Komárne, uzávierka - 12.2.2019

 

Termín, čas a miesto konania okresnej súťaže:

19. marec 2019 o 8,00 hod. – ZŠ J. A. Komenského v Komárne

 

Elektronická prihláška – recitátor

Elektronická prihláška – kolektív

Propozície

 

Info.: Mgr. Terézia Himpánová