65. Hviezdoslavov Kubín 2019 - celoštátna súťaž

65. Hviezdoslavov Kubín 2019 - celoštátna súťaž

Výsledky z celoštátnej súťaže 65. Hviezdoslavov Kubín

Na celoštátnej súťaži, ktorá sa konala 19. – 22. júna 2019 v Dolnom Kubíne, sme získali tieto umiestnenia:

I. kategória próza:

Soňa Pavlovčíková – strieborné pásmo

 

I.kategória – detský recitačný kolektív a divadlo poézie:
Ku-fór – bronzové pásmo
 

Gratulujeme!!!

 

 

Do tretice úspešne

Záverečná fáza Krajskej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy 65. Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa konala 3. mája 2019 v priestoroch CK Junior v Leviciach, dala I.-III. kategórii príležitosť si zmerať sily. 

S radosťou Vám oznamujeme umiestnenia našich recitátorov:


I. kategória poézia:

Čestné uznanie -  Tatiana Kurjatková, ZŠ Nám. Konkolyho-Thege č. 2, Hurbanovo

I. kategória próza:

1. miesto – Soňa Pavlovčíková, ZŠ Jána Amosa Komenského, Komárno

2. miesto – Laura Mrázová, ZŠ Jána Amosa Komenského, Komárno

 

Súťažiacim srdečne blahoželáme!!!

Sone Pavlovčíkovej do celoštátnej súťaže, ktorá sa uskutoční 19. – 22. júna 2019 v Dolnom Kubíne, prajeme veľa úspechov a držíme palce!!! 

Okres Komárno opäť zabodoval

Detské recitačné kolektívy a divadlá poézie zaplnili 25. apríla 2019 priestory CK Junior v Leviciach, aby si zmerali sily na krajskej postupovej súťaži a prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy 65. Hviezdoslavov Kubín.

S radosťou Vám oznamujeme úspech nášho recitačného kolektívu!
 

Výsledky:

I. kategória – detský recitačný kolektív a divadlo poézie:

1. miesto – Ku - fór, Základná škola Jána Amosa Komenského, Komárno

Diplom za autentický a prirodzený prejav získala členka kolektívu Ku - Fór Laura Mrázová

 

Recitačnému kolektívu srdečne blahoželáme a na celoštátnej súťaži, ktorá sa uskutoční 19. – 22. júna 2019 v Dolnom Kubíne prajeme veľa úspechov.

 

Úspech recitátorov okresu Komárno

Dňa 17. apríla 2019 sa v priestoroch Tekovského múzea v Leviciach uskutočnila Krajská postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy (IV. kategória) 65. Hviezdoslavov Kubín.

S radosťou Vám oznamujeme umiestnenia našich recitátorov:

IV. kategória - próza:

3. miesto – Strieborné pásmo – Máté Králik, Gymnázium H. Selyeho, Komárno

IV. kategória - poézia:

Broznové pásmo – Roland Bangha, Gymnázium H. Selyeho, Komárno

 

Srdečne blahoželáme!!!

 

 

65. Hviezdoslavov Kubín - okresná súťaž

Okresná postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy 65. Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnila 19. 3. 2019 v priestoroch Základnej školy Jána Amosa Komenského v Komárne. Zo 78 účastníkov postúpilo 12 recitátorov a 1 detský recitačný kolektív.

Krajská súťaž pre IV. kategóriu sa uskutoční 17. apríla 2019 o 8:00 hod. v koncertnej sále v stálej expozícii Tekovského múzea v Leviciach.

Krajská súťaž pre detské recitačné kolektívy sa uskutoční 25. apríla 2019 o 8:00 hod. v kinosále CK Junior v Leviciach.

Krajská súťaž pre I. - III. kategóriu sa uskutoční 3. mája 2019 o 8:00 hod. v priestoroch CK Junior v Leviciach.

Výsledky - I.-III. kategória

Výsledky - IV. kategória

 

Recitátorom a detskému kolektívu srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

 

65. Hviezdoslavov Kubín - vyhlásenie súťaže

Termín, čas a miesto konania obvodných kôl súťaže:

 

 obvod Hurbanovo  29.1.2019 o 8,00 hod. – ZUŠ v Hurbanove, uzávierka - 22.1.2019

 obvod Kolárovo 05.2.2019 o 8,00 hod. – ZŠ J. A. Komenského v Kolárove, uzávierka - 29.1.2019

obvod Svätý Peter - 12.2.2019 o 8,00 hod. – ZŠ s MŠ vo Svätom Petre, uzávierka - 05.2.2019

obvod Komárno19.2.2019 o 8,00 hod. – ZŠ J. A. Komenského v Komárne, uzávierka - 12.2.2019

 

Termín, čas a miesto konania okresnej súťaže:

19. marec 2019 o 8,00 hod. – ZŠ J. A. Komenského v Komárne

 

Elektronická prihláška – recitátor

Elektronická prihláška – kolektív

Propozície

 

Info.: Mgr. Terézia Himpánová