64. Hviezdoslavov Kubín - okres Komárno

64. Hviezdoslavov Kubín - okres Komárno

Okresná postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy 64. Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnila 22.3.2018 v priestoroch Základnej školy J. A. Komenského v Komárne. Zo 75 účastníkov postúpilo 8 recitátorov.

Krajská súťaž pre IV. kategóriu sa uskutoční 19. apríla 2018 o 8:00 hod. v priestoroch CK Junior v Leviciach.

Krajská súťaž pre detské recitačné kolektívy sa uskutoční 26. apríla 2018 o 8:00 hod. v priestoroch CK Junior v Leviciach.

Krajská súťaž pre I. - III. kategóriu sa uskutoční 4. mája 2018 o 8:00 hod. v priestoroch CK Junior v Leviciach.

 

 

V kategórii Tvorba detských recitačných kolektívov a divadiel poézie získal detský recitačný kolektív pri ZŠ J. A. Komenského v Komárne 2. miesto.

 

Fotogaléria

 

Termín, čas a miesto konania obvodných kôl súťaže:

obvod Hurbanovo6.2.2018 o 8,00 hod. – ZUŠ v Hurbanove, uzávierka - 30.1.2018

obvod Kolárovo13.2.2018 o 8,00 hod. – ZŠ J. A. Komenského v Kolárove, uzávierka - 5.2.2018

 obvod Svätý Peter 20.2.2018 o 8,00 hod. – ZŠ s MŠ vo Svätom Petre, uzávierka - 12.2.2018

obvod Komárno27.2.2018 o 8,00 hod. – ZŠ Pohraničná v Komárne, uzávierka - 19.2.2018 

 

Termín, čas a miesto konania okresnej súťaže:

22. marec 2018 o 8,00 hod. – ZŠ J. A. Komenského v Komárne

 

Elektronická prihláška - recitátor

Elektronická prihláška - kolektív

Propozície