6. ročník virtuálneho súťažného vedomostného kvízu História Komárna vzdialená i blízka

 6. ročník virtuálneho súťažného vedomostného kvízu História Komárna vzdialená i blízka

Kapitoly z Dejín mesta Komárno

V juhovýchodnom cípe Žitného ostrova pri sútoku mohutného Dunaja a najdlhšej slovenskej rieky Váh sa nachádza jedna z najstarších usadlostí Karpatskej kotliny, dnešné Komárno. Bohaté dejiny samotného mesta začínajú v roku 1265, kedy mu kráľ Béla IV. udelil štatút mesta. Výsady mesta, ktoré neskorší panovníci potvrdili i rozšírili, prispeli k rozvoju stredovekého Komárna. Privilégia slobodného kráľovského mesta dostalo Komárno v roku 1745 od cisárovnej Márie Terézie. Rozvoju mesta však neraz zabránili časté prírodné katastrofy ako požiare, povodne, zemetrasenia a epidémie. Najstrašnejšie zemetrasenia boli v rokoch 1763 a 1783. Dôležité strategické postavenie mesta a jeho históriu nám dodnes pripomína Komárňanský pevnostný  systém, ktorý je najväčším fortifikačným systémom na území Slovenska.

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 30. októbra 2020 Regionálne osvetové stredisko v Komárne     v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre, pracovisko Archív Komárno pripravilo pre žiakov 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií a zároveň pre študentov 1. ročníka stredných škôl okresu Komárno virtuálny 6. ročník súťažného vedomostného kvízu História Komárna vzdialená i blízka v jazyku slovenskom na tému Kapitoly z dejín mesta Komárno.

Trojčlenné súťažné družstvá, ktoré si zúčastnené školy vytvorili, mali za úlohu počas 30-tich minút odpovedať na súťažné otázky zložené z učiva dejepisu a príspevkov, ktoré odzneli na Odborných sympóziách: Spravodlivosť pre všetkých…, Voda v dejinných súvislostiach, Zdravotná a sociálna starostlivosť, Remeslá a živnosti v dejinách miest. Rešerš z príspevkov prezentovaných na posledných štyroch ročníkoch Odborného sympózia, ktoré sa uskutočnili v Podunajskom múzeu v Komárne, mala každá škola k dispozícii. Súťažný kvíz prebiehal vzhľadom na súčasnú situáciu online formou cez odkazy na www.roskn.sk, webovej stránke Regionálneho osvetového strediska v Komárne.

Výsledky virtuálneho súťažného kvízu, ktorý preveril vedomosti súťažných tímov na diaľku boli odoslané na e-mailové adresy zúčastnených škôl.

Všetkým súťažiacim družstvám ďakujeme za účasť a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom!

 

 

 

Výsledková listina

Názov podujatia: 6. ročník súťažného kvízu História Komárna vzdialená i blízka

Organizátori:

Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno

 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne

Téma: Kapitoly z dejín mesta Komárno

Miesto: webová stránka regionálneho osvetového strediska v Komárne - www.roskn.sk

Dátum: 30.09.2020

Zodpovedná: Tamara Bátorová, Pavol Litauszki

 

 

umiestnenie

škola

získané body

1. miesto

Základná škola Rozmarínová ul. 1, Komárno

39

2. miesto

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10,Komárno

38

3. miesto

Základná škola Jána  Amosa Komenského, Komenského 3, Komárno

35

3. miesto

Základná školaŠ Nám. Konkolyho - Thege č. 2, Hurbanovo

35

 

Maximálny možný počet získaných bodov - 47

Otázky vypracoval vedomostný kvíz vyhodnotil pracvník Štátneho archívu v Nitre - Pracovisko archív Komárno.

 

Fotogaléria

 

 

 

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci  so Štátnym archívom v Nitre, pracovisko Archív Komárno organizuje 6. ročník virtuálneho súťažného vedomostného kvízu História Komárna vzdialená i blízka v jazyku slovenskom na tému Kapitoly z dejín mesta Komárno, ktorý sa uskutoční 30. 09. 2020.

Kvízu sa môžu zúčastniť žiaci 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií, študenti 1. ročníka stredných škôl okresu Komárno. Školy si vytvoria trojčlenné súťažiace družstvo s jedným náhradníkom. Súťažné otázky budú zložené z učiva dejepisu a príspevkov, ktoré odzneli na Odborných sympóziách: Spravodlivosť pre všetkých..., Voda v dejinných súvislostiach, Zdravotná a sociálna starostlivosť, Remeslá a živnosti v dejinách miest, ktoré sa uskutočnili v Podunajskom múzeu v Komárne. Kvíz bude vzhľadom na súčasnú situáciu prebiehať online formou cez odkazy na www.roskn.sk, webovej stránke Regionálneho osvetového strediska. Odporúčaný prehliadač je google chrome.

Každá škola bude mať k dispozícii rešerš z príspevkov prezentovaných na posledných štyroch ročníkoch Odborného sympózia do 21. 09. 2020. Výsledky virtuálneho súťažného kvízu, ktorý preverí vedomosti súťažných tímov na diaľku, budú zverejnené na webovej stránke Regionálneho osvetového strediska v Komárne a odoslané na emailové adresy zúčastnených škôl.

Viac informácií vám poskytne Tamara Bátorová a Pavol Litauszki na tel. č. 0911 204 031.

Prihlášky zasielajte elektronicky do 18. 09. 2020 na batorova.osveta@gmail.com alebo na tamara.batorova@ros-komarno.sk.

Podujatie bude realizované s finančným prispením Mesta Komárno.

 

Prihláška