6. december 2012 - Adventný koncert

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku a s Domom Matice slovenskej v Komárne pripravili na podnet pani Mgr. Evy Kerepeczkej

Adventný koncert

v Evanjelickom kostole na ul.Františkánov v Komárne.

Koncert slávnostne otvoril a moderoval pán Jozef Černek, úvodný a záverečný príhovor mal pán farár Mgr. Peter Krajcer. Koncert prebehol podľa vopred stanoveného programu a zožal veľký úspech.

O vianočnú náladu sa postarali účinkujúci:
1) Spevácky zbor "Rozmarínka" (dirigent: Mgr. Darina Benková, korepetítor: Mgr. Eva Kerepeczká) s pesničkami:

  • Dobrý večer pokoj svätý
  • Máme krásny veľký stromček
  • My sme malý vinšovníci.

2) Veronika Lévaiová a Alexandra Poláková (korepetítor: Mgr. Eva Kerepeczká) s pesničkou Blížia sa Vianoce
3) Kinga Dobai (pedagóg: Nánássy Ildikó) - organ, so skladbou J. S. Bach: Malé prelúdium c mol
4) Ákos Csaba Kajtár (korepetítor: Mgr. Eva Kerepeczká) s pesničkou Ježiško už zostupuje
5) Petra Jančovičová (korepetítor: Mgr. Eva Kerepeczká) s pesničkou Búvaj dieťa krásne
6) Matej Jakubík - husle, so skladbou Jules Massenet: Meditácia
7) Ženský komorný zbor Kantantína (dirigent: Mgr. Katarína Čupková, korepetítor: Mária Mihályová) s pesničkami:

  • Nino Rota: Canto di Gloria,
  • Cesar Franek: Panis Angelicus,
  • Wolfgang Luderitz: Trommer Lied - úprava Zdenko Mikula,
  • Raduj sa, veseľ sa - úprava Zdenko Mikula

8) Tichá noc - spoločná skladba (dirigent: Mgr. Katarína Čupková, korepetítor: Mgr. Eva Kerepeczká, husle: Matej Jakubík)

Na záver podujatia organizátori odovzdali účinkujúcim deťom mikulášske balíčky a dospelým kytice.

V mene organizátorov sa chceme aj touto cestou poďakovať všetkým účinkujúcim a návštevníkom a dúfame, že sa tu o rok stretneme znova.

 

Plagát na stiahnutie: Vian. koncert.jpg (1,1 MB)

Fotogaléria z podujatia: