6. apríl 2009 - Okresná súťažná prehliadka "Mládež spieva 2009"

6. apríl 2009 – Okresná súťažná prehliadka detských speváckych zborov – Komárno

    Okresnej súťažnej  postupovej prehliadky  „Mládež spieva 2009“ sa zúčastnilo 10 speváckych zborov /360 detí/. Prehliadka bola prínosom z hľadiska motivácie pre ďaľšiu činnosť. Poztvrdzuje to aj skutočnosť, že náš okres patrí k okresom s veľmi dobrou  kvalitatívnou a kvantitatívnou úrovňou v oblasti detských speváckych zborov.

Odborná porota:
Eleonóra Hunčagová - Národné osvetové centrum Bratislava
Mgr. Rudolf Harmat  - ZUŠ Komárno
Silvia Szalayová - ZUŠ Komárno
-  zaradila jednotlivé spevácke zbory do pásiem a navrhla 3 detským speváckym zborom účasť na krajskej súťaži Mládež spieva 2009.

1. Detský spevácky zbor „  veľkých „ pri ZŠ s VJM na Ulici Eötvösa v Komárne, dirigent Sipposs Jenö - 1. Pásmo

2. Detský spevácky zbor SCHOLA MARIANA pri Spojenej cirkevnej škole Marianum s VJM na Ulici Biskupa Királya Komárno, dirigent Stubendek István, klavírny sprievod Kunyik Orsolya a Mgr. Mária Mihályová -  1. pásmo s pochvalou poroty za umelecký výkon – postup na krajskú súťaž Mládež spieva 2009

3. Detský spevácky zbor „Malý námorníček“ pri Mš na Ulici mieru v Komárne, dirigentka Darina Czölderová, klavírny sprievod Mgr. Helena Ferčíková Diplom – pochvala poroty

4. Detský spevácky zbor „Slniečko“ pracuje pri MŠ na Ulici Lodná v Komárne, dirigentka Georgína Csonková, klavírny sprievod Mgr. Eva Kerepecká Diplom - pochvala poroty

5. Detský spevácky zbor „ Margarétka „ pri ZŠ Komenského v Komárne, dirigentka Mgr. Viera Harmatová klavírny sprievod Mgr. Adriana Schuchmannová Diplom – 2. pásmo                                                                                                                                                                                                                                      


6. Detský spevácky zbor „Hviezdička“ pri MŠ Kapitánova v Komárne, dirigentka   Eva Mádelová +korepetítorka Mgr. Eva Kerepecká Diplom -  za účasť

7. Detský spevácky  zbor „Hlások“ pracuje pri ZŠ v Pribete, dirigentka Mgr. Katarína Čupková Diplom  - 1. Pásmo s pochvalou poroty – postup na krajskú súťaž Mládež spieva 2009

8. Detsky  spevácky zbor „ malých „pri ZŠ s VJM na Ulici Eötvösa v Komárne, dirigentka Mgr. Erika Szilárdová, klavírny sprievod Markovicsová Ildikó, husle Kis Gitta Diplom – 2. Pásmo

9. Detský spevácky zbor „malých“ ZŠ Móra Jókaiho s VJM  a MsKS v Komárne, dirigentka Pfeiferlik Annamária, klavírny sprievod Marta Bakosová Diplom – 1.pásmo s pochvalou poroty – postup na krajskú súťaž Mládež spieva 2009

10.Detský  spevácky zbor „ malých „ pracuje pri ZŠ s VJM Ulici práce v Komárne, dirigentka Gromer Edit, klavírny sprievod Gromer Edit Diplom – 2. PásmoKontakt : Mgr. Viera Vlčková
 

Niekoľko záberov z podujatia ...