53. Vansovej Lomnička – krajská súťaž - 25.03.2020 - DOČASNE ZRUŠENÁ!

53. Vansovej Lomnička – krajská súťaž - 25.03.2020 - DOČASNE ZRUŠENÁ!

53. Vansovej Lomnička – krajská súťaž

Únia žien Slovenska Bratislava – krajská organizácia Nitra v spolupráci s Krajským osvetovým stredisko v Nitre organizujú krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien od 18 rokov Vansovej Lomnička.

Uzávierka prihlášok: najneskôr do 10. 03. 2020.

Prihlášky prosíme zaslať e-mailom na adresu: ondicova.osveta@gmail.com, osobne, poštou na adresu Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Petőfiho 2, 945 01 Komárno.

 

Prihláška

Propozície

 

53. Vansová Kislomnica – megyei forduló

A pozsonyi Szlovákiai Nők Úniója Nyitra Megyei Szervezete és a Nyitra Megye Művelődési Központja együttes szervezésében valósul meg a Vansová Kislomnica elnevezésű, a 18. életév feletti női vers- és prózamondó verseny megyei fordulója.

A jelentkezések leadási határideje: legkésőbb 2020. 03. 10.

A jelentkezéseket kérjük e-mailen keresztül: ondicova.osveta@gmail.com címre, illetve személyesen/postai úton a Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Petőfiho 2, 945 01 Komárno címre eljuttatni.

 

Jelentkezési lap

Versenyszabályzat