43.ročník - MLÁDEŽ SPIEVA 2012 - kraj

Krajská postupová súťaž a prehliadka mládežníckych speváckych zborov
Regionálne osvetové stredisko v Komárne je z poverenia Nitrianskeho samosprávneho kraja realizátorom a organizačným garantom súťaže.
Termín krajskej súťaže: 4. máj 2012
Miesto konania :  Dôstojnícky pavilón v Komárne
Uzávierka súťaže: 3. apríl 2012                         
          Podmienkou pre akceptáciu do súťaže je splnenie dramaturgických podmienok, predovšetkým nacvičenie povinnej skladby. Poradný zbor pre zborový spev  pri  NOC ako povinnú skladbu  pre dievčenské zbory a pre miešané zbory vybral skladbu Ivana Hrušovského  Išeu Macek.
Okrem toho odporúča zborom zaradiť do svojho programu skladby jubilujúcich autorov Ladislava Burlasa  Padá lístie a Milana Nováka Vyhorela lipka. Za uvedenie skladieb týchto autorov môžu byť porotou udelené mimoriadne ceny.
Ďalej sú zbory povinné zaradiť do svojho programu
skladbu autora narodeného pred rokom 1650 (napr. Tomás Luis de Victoria, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso, Adriano Banchieri, Marcel Dupré). V repertoári zborov môžu byť maximálne dve skladby so sprievodom akýchkoľvek nástrojov.


 
                          
Bližšie informácie:
Mgr. Viera Vlčková
Regionálne osvetové  stredisko, Petőfiho 2, P.O.B 159, 945 05 Komárno


Súbory na stiahnutie :
Propozície
Prihláška
Povinné skladby