4. ročník kvíz História Komárna vzdialená i blízka

4. ročník kvíz História Komárna vzdialená i blízka

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre, pracovisko Archív Komárno organizuje 4. ročník súťažného kvízu História Komárna vzdialená i blízka na tému Voda v dejinných súvislostiach, ktorý sa uskutoční 4. 10. 2018 v priestoroch Štátneho archívu v Nitre, pracovisko Archív Komárno, Hradná 2 v Komárne.

Kvízu sa môžu zúčastniť žiaci 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií, študenti 1. ročníka stredných škôl okresu Komárno s vyučovacím jazykom slovenským a vyučovacím jazykom maďarským. Kvíz bude prebiehať písomnou formou. Školy si vytvoria trojčlenné súťažiace družstvo s jedným náhradníkom. Súťažné otázky budú zložené z učiva dejepisu a príspevkov, ktoré odznejú na Odbornom sympóziu Voda v dejinných súvislostiach, ktoré sa uskutoční 26. a 27. septembra 2018 v Podunajskom múzeu v Komárne.

Podmienkou je, aby sa školy s vyučovacím jazykom slovenským zúčastnili Odborného sympózia dňa 26.09.2018 v čase 10.00 – 13.30 hod. a školy s vyučovacím jazykom maďarským dňa 27.09.2018 v čase 9.30 – 12.30 hod. Každá škola bude mať k dispozícii rešerš z príspevkov prezentovaných na sympóziu. Počas vyhodnocovania odpovedí sa žiaci zúčastnia prehliadky priestorov archívu.

Prihlášky je možné zasielať elektronicky do 21.09.2018 na chytilova.osveta@gmail.com alebo na daniela.chytilova@ros-komarno.sk.

Podujatie je realizované s finančným prispením Mesta Komárno.

 

Časový harmonogram - 4.10.2018:

8.00 – 8.30 – Registrácia súťažiacich

8.30 – 9.00 – Kvíz

9.00 – 9.30 – Vyhodnocovanie kvízu/Prehliadka priestorov archívu

9.30 – 10.00 – Vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien

 

Výsledky

 

Fotogaléria

 

Prihláška

 

Info.: Mgr. Daniela Bratská