4. ročník COM-DANCE - uzávierka - 8.2.2019

4. ročník COM-DANCE - uzávierka - 8.2.2019

Regionálne osvetové stredisko v Komárne vyhlasuje 4. ročník okresnej súťaže moderného a módneho tanca COM-DANCE.

Cieľom súťaže je motivovať školy, tanečné kluby, krúžky, súbory, skupiny, kolektívy a sólistov k tvorivej práci ako zmysluplnému prostriedku voľnočasových aktivít detí a mládeže, motivovať choreografov k tvorivej a kolektívnej práci. Súťažná prehliadka choreografií umožní jedinečnú konfrontáciu tvorivých prístupov jednotlivých kolektívov a choreografov, metodicky usmerní a pomôže vedúcim a súťažiacim formou rozborového seminára. Súťaž je určená pre všetky kluby, skupiny, krúžky, kolektívy a sólistov moderného a módneho tanca okresu Komárno, ktorí nie sú členmi v žiadnej z tanečných organizácií ako je SZTŠ, IDO, SUTTS, AmaS a pre vekové kategórie MŠ, ZŠ, SŠ a dospelí.

Tanečná súťaž sa bude konať 8. marca 2019 v Dome Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno. Prezentácia a priestorové skúšky súťažiacich sú plánované od 8.00 hod., presný časový harmonogram však bude upravený podľa počtu prihlásených choreografií a v dostatočnom časovom predstihu zaslaný súťažiacim.

Prihlášku je potrebné spolu s hudbou zaslať do 8. februára 2019 na e-mail: chytilova.osveta@gmail.com, alebo osobne doručiť na adresu: Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Petőfiho 2, 945 01 Komárno.

Víťazi jednotlivých kategórií postúpia do krajského kola súťažného festivalu moderného a módneho tanca Tanečný kolotoč, ktorý sa bude konať 01. 04. 2019 a jeho organizátorom je Krajské osvetové stredisko v Nitre.

Okresná súťaž bude voľne prístupná verejnosti bez vyberania vstupného.

 

Propozície

Prihláška

 

Info.: Mgr. Daniela Bratská