4. ročník COM-DANCE

4. ročník COM-DANCE

4. ročník COM-DANCE - okresná súťaž

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Komárne a vďaka finančnej podpore Mesta Komárno pripravilo okresnú súťaž moderného a módneho tanca COM-DANCE, ktorá sa konala 6. marca 2019 v priestoroch Mestského kultprneho strediska v Komárne, Hradná 1, Komárno.

COM-DANCE je okresnou súťažou moderného a módneho tanca pre vekové kategórie MŠ, ZŠ, SŠ a dospelí. Amatérskym tanečníkom pôsobiacim v okrese Komárno poskytuje príležitosť a priestor na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne. Cieľom podujatia je nielen podporiť, prehlbovať a rozvíjať talenty, ale aj vyhľadávať, odkrývať a napomáhať ich odbornému rastu.

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola súťažného festivalu moderného a módneho tanca Tanečný kolotoč, ktorý sa bude konať 1. apríla 2019 a jeho organizátorom je Krajské osvetové stredisko v Nitre.


Výsledková listina
 
 

4. ročník COM-DANCE - Vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne vyhlasuje 4. ročník okresnej súťaže moderného a módneho tanca COM-DANCE.

Cieľom súťaže je motivovať školy, tanečné kluby, krúžky, súbory, skupiny, kolektívy a sólistov k tvorivej práci ako zmysluplnému prostriedku voľnočasových aktivít detí a mládeže, motivovať choreografov k tvorivej a kolektívnej práci. Súťažná prehliadka choreografií umožní jedinečnú konfrontáciu tvorivých prístupov jednotlivých kolektívov a choreografov, metodicky usmerní a pomôže vedúcim a súťažiacim formou rozborového seminára. Súťaž je určená pre všetky kluby, skupiny, krúžky, kolektívy a sólistov moderného a módneho tanca okresu Komárno, ktorí nie sú členmi v žiadnej z tanečných organizácií ako je SZTŠ, IDO, SUTTS, AmaS a pre vekové kategórie MŠ, ZŠ, SŠ a dospelí.

Tanečná súťaž sa bude konať 6. marca 2019 v Mestskom kultúrnom stredisku, Hradná 1, Komárno. Prezentácia a priestorové skúšky súťažiacich sú plánované od 8.00 hod., presný časový harmonogram však bude upravený podľa počtu prihlásených choreografií a v dostatočnom časovom predstihu zaslaný súťažiacim.

Prihlášku je potrebné spolu s hudbou zaslať do 8. februára 2019 na e-mail: chytilova.osveta@gmail.com, alebo osobne doručiť na adresu: Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Petőfiho 2, 945 01 Komárno.

Víťazi jednotlivých kategórií postúpia do krajského kola súťažného festivalu moderného a módneho tanca Tanečný kolotoč, ktorý sa bude konať 01. 04. 2019 a jeho organizátorom je Krajské osvetové stredisko v Nitre.

Okresná súťaž bude voľne prístupná verejnosti bez vyberania vstupného.

 

Propozície

Prihláška

 

Info.: Mgr. Daniela Bratská