4. máj 2012 - Mládež spieva 2012 krajská postupová súťaž ...

Realizátorom a organizačným garantom  krajskej postupovej súťaže a prehliadky Mládež spieva  v roku 2012  bolo Regionálne osvetové stredisko v Komárne.

             Možnosť súťažiť vytvorila v mladých ľuďoch nielen pocit spolupatričnosti so svojimi generačnými druhmi rovnakých záujmov, ale ich výrazne aktivizovala  a motivovala v ich snahe zdokonaliť sa, prekonávať prekážky a klásť si náročnejšie ciele.

Súťažné vystúpenia jednotlivých speváckych zborov hodnotila odborná porota v zložení:

  • predsedníčka doc. Mgr. Art.  Elena  Šarayová – Kováčová dirigentka  a docentka VŠMU v Bratislave
  • Eleonóra Hunčagová – odborná pracovníčka pre zborový spev Národného osvetového centra v Bratislave
  • Mgr. Yvette Orsovicsová   - dirigentka , vysokoškolský pedagóg

Výsledková listina

Mládežnícky spevácky zbor pri Gymnáziu Jánosa Selyeho s VJM v Komárne získal Diplom za úspešné vystúpenie a príkladnú prácu s mládežou

  • Dirigent : Stirber Lajos
  • Klavírny sprievod : Kalmár Zsuzsana

Súťažné vystúpenie Mládežníckeho speváckeho zboru PRIMULA  pri Základnej umeleckej škole Ferenca Liszta v Štúrove  ocenila odborná porota  Diplomom za  Zlaté pásmo s návrhom na postup na celoštátnu súťažnú prehliadku Mládež spieva, ktorá sa uskutoční 24.-26.mája 2012 v Rimavskej Sobote. MS Zbor získal Cenu za hlasovú kultúru.

  • Dirigentka : Mgr. Rolanda Hanza
  • Klavírny sprievod : Kalmár Zsuzsana
  • Priečna flauta : Mejia Győngyi Mária

Súťažné vystúpenie Mládežníckeho speváckeho zboru  DÚHA pri Základnej umeleckej škole Jozefa Rosinského v Nitre  ocenila odborná porota  Diplomom za Zlaté pásmo s návrhom na postup  na celoštátnu súťažnú prehliadku Mládež spieva 2012, ktorá sa uskutoční 24.-26.mája 2012 v Rimavskej Sobote. MS Zbor získal Cenu za dramaturgiu.

  • Dirigentka : Mgr. Mária Mišunová
  • Klavírny sprievod : Zuzana Babuljaková

 

Na stiahnutie: Mládež spieva 2012 výsledková listina.pdf (141 kB)