30.11.2010 - prednáška v Pribete

Na Základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským v Pribete sa dňa 30. novembra 2010 konala prednáška na tému: Prevencia kriminality, problematika závislosti, protidrogová tematika, záškoláctvo. Prednášky sa zúčastnilo 52 žiakov zo 6. – 9. ročníkov. Po prednáške bola živá beseda k jednotlivým témam. Vedenie školy vyjadrilo spokojnosť s pripravenou akciou a požiadalo o možnosť spolupráce s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne na ďalšie obdobie.

Niekoľko záberov z podujatia k nahliadnutiu vo fotogalérii