28. októbra 2008 - Srdce, duša, radosť ...

         Srdce, duša, radosť. Pod týmto názvom sa 24. októbra 2008 v Jókaiho divadle konala prehliadka toho najlepšieho, čo vzniklo v neprofesionálnej kultúre na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Túto prehliadku sme pripravovali s veľkou radosťou a s tým vedomím,  že novovzniknuté Regionálne osvetové stredisko v Komárne sa bude môcť aj takto predstaviť.
         Prehliadky sa zúčastnili jednotlivci ako napr. 11-ročný Dávid Hodek  z Komárna, ktorý je rovnocenným partnerom popredných vysoko uznávaných jazzmanov na Slovensku
         Hanka Sitarová účastníčka Hviezdoslavových Kubínov, víťazka v okresnom kole i krajskom kole HK z Topoľčian. 
         Mali sme možnosť vidieť aj deti z dievčenského folklórneho súboru Rosnička pri Základnej škole v Hurbanove pod vedením Terky Kováčovej, ktoré nám predviedli s akou láskou sa oddávajú folklóru. Súbor má 36 tanečníc vo veku od 6 - 12 rokov a jedného speváka viacnásobného víťaza speváckych súťaží  Mareka Kajana, ktorý sa pýši titulom Slávik Slovenska a je víťazom medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina vo svojej kategórií. Súbor sa predstavil dievčenskými karičkami a ľudovými piesňami pod názvom Obrázky z domoviny.

         Detský recitačný kolektív Modré Traky z Vrábeľ, pôsobí v oblasti amatérskej divadelnej tvorby tretí rok. Súbor získal na 52. ročníku HK zvláštne ocenenie za inscenačný a dramaturgický prínos do tvorby recitačných kolektívov.
        Komorné zoskupenie Flautissimo, ktoré je reprezentantom alternatívnej Súkromnej základnej umeleckej školy v Nitre hrá skladby svetového repertoáru, upravené pre vlastnú interpretáciu pánom Michalom Dibusom.
        Svojím programom sa predstavil aj tanečný klub Jamping zo Šale. Klub vznikol v roku 1994 a združenie záujemcov o tanečné disciplíny IDO. V súčasnosti sa viac ako 100 členov venuje modernému tancu v štýloch Disco Dance, Hip Hop, Electric Boogie a Street Dance Show v detských, juniorských a hlavných vekových kategóriách.
Pravidelne sa zúčastňujú Majstrovstiev Slovenska, Majstrovstiev Európy i sveta.
        Večne mladí členovia folklórnej skupiny Dolina z Čajkova oslávi v tomto roku 10. Výročie. Ich hlavným krédom je zachovávanie tradícií, zvykov a ľudových piesní ako aj prekrásneho čilejkárskeho kroja z tekovskej oblasti. Tento kroj sa nosí i dnes.
        Na pódiu zaznelo aj trošku exotiky. V roku 1921 bratia Augustínovci, vracajúci sa zo sezónnych prác v Chorvátsku, priniesli hudobné nástroje tamburice a založili súbor Šuriansky tamburaši. Vo svojom repertoári majú slovenské, české, ruské, ale hlavne juhoslovanské a chorvátske piesne, nakoľko tamburice pochádzajú z bývalej Juhoslávie.

         Účastníkom podujatia  ich vedúcim boli odovzdané Ďakovné listy Nitrianskeho samosprávneho kraja a z každého okresu si odniesli traja pracovníci v oblasti kultúry Ďakovné listy z nášho okresu boli ocenení: František Holop (riaditeľ MKS Nesvady), Mgr. Ingrid Zachorecová (riaditeľka ZŠ Svätý Peter), Ľudovít Galovich (vedúci folklórnej skupiny Dunaj).

        Finále tohto programu patrilo folklórnemu súboru Dunaj z Komárna.
Svojimi vystúpeniami prezentuje slovenský folklór nielen v blízkom a ďalekom okolí Komárna, ale šíri hudbu spev a tanec aj medzi Slovákmi v Maďarsku.  A robia to dobre, pretože v roku 2009 oslávia 50 výročie založenia súboru.

Momentky z podujatia v našej fotogalérii ...